Struktura Ligii
Redaktor: Administrator   
01.11.2012.

Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest koło LOP.

 Władzami naczelnymi Ligi są:

-         Krajowy Zjazd Delegatów

-         Zarząd Główny

-         Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna

-         Główny Sąd Koleżenski

Okręg we Wrocławiu jest jednostką terenową Ligi. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065672

 

Skład Osobowy Zarządu Okręgu we Wrocławiu:

-         Prezes : Jerzy Ślusarczyk

-         Wiceprezes: Bogdan Malinowski

-         Sekretarz: Wojciech Mazur

-         Skarbnik: Stanisław Samecki

-         Członkowie: Bożena Rakowiecka, Irena Kotarska, Małgorzata Lewandowska, Joanna Wolniak

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Okręgu:

-         Przewodniczący:  Andrzej Ozga

-         Członkowie: Dominika Mielnik, Jadwiga Guzikowska

 

 

Zmieniony ( 01.09.2015. )