O Lidze...
Redaktor: Administrator   
01.11.2012.

Liga Ochrony Przyrody jest Stowarzyszeniem utworzonym w 1928r.

Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” i Statutu

Terenem działania Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Godłem Ligi jest stylizowany żubr z napisem Liga Ochrony Przyrody.

Liga jest organizacj± otwart± , w jej pracach mog± uczestniczyć wszyscy, którzy s± zainteresowani ochron± przyrody.

Zmieniony ( 10.04.2017. )