Vintage

Something Different for Joomla

Pomysły PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.11.2012.

Pomysły do wykorzystania

Przedstawiamy spis zadań wybranych spośród realizowanych przez koła LOP w różnych typach szkół i przedszkoli.

Nie są one uporządkowane według celów, haseł, nie zawsze można odczytać też sposoby i warunki ich realizacji. Możemy je wykorzystać w swojej pracy pod warunkiem, że potraktujemy je w sposób twórczy.

Oto one:

 • spotkanie z członkami LOP z innej szkoły lub przedszkola w celu wymiany doświadczeń, bądź wspólnych działań,
 • spotkania i wyjazdy z przyrodnikami, członkami organizacji ekologicznych lub osobami związanymi zawodowo z ochroną przyrody i środowiska,
 • udział w prelekcjach, odczytach organizowanych przez instytucje naukowe,
 • uczestniczenie w zajęciach na terenie Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawczej "Salamandra" w Myśliborzu z udziałem pracowników tych instytucji,
 • uczestniczenie w obozach, zielonych szkołach, rajdach pieszych i rowerowych związanych z edukacją przyrodniczą,
 • zorganizowanie zwiadu ekologicznego,
 • uczestniczenie w wycieczce "Ciekawostki dendrologiczne",
 • zorganizowanie zimowego wypadu połączonego z dokarmianiem zwierząt, do lasu z udziałem leśnika lub myśliwego,
 • opracowanie ankiety skierowanej do mieszkańców osiedla na temat zaśmiecania środowiska oraz przeprowadzenie ankiety i wykorzystanie jej wyników do zmiany własnych zachowań,
 • opracowanie ekodeklaracji dotyczącej utrzymania czystości najbliższego otoczenia,
 • interwencje u władz lokalnych w sprawie wycinania drzew, dzikich wysypisk śmieci i t.p.,
 • udział w ekologicznych imprezach i festiwalach organizowanych przez miejscowe instytucje pozaszkolne,
 • organizowanie lub udział w heppeningach np."Dzień bez samochodu", Dzień bez papierosa", „Dzień Ziemi”,
 • przygotowanie inscenizacji według własnych scenariuszy lub proponowanych w czasopismach przyrodniczych, poruszających problematykę zachowań i postaw w określonych, zagrażających przyrodzie sytuacjach,
 • pisanie artykułów do gazetek szkolnych i gazet lokalnych na tematy związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną,
 • zorganizowanie akcji "Dzień ciszy w szkole", "Dzień LOP w szkole" i t.p.,
 • organizowanie sesji, festiwalu filmów przyrodniczych,
 • wdrożenie systemu segregacji i zagospodarowania odpadów oraz surowców wtórnych w szkole,
 • przygotowanie i wygłoszenie pogadanek, referatów, prelekcji np.: "Tropikalni goście w naszych ogródkach", "Zabytkowe parki", "Puszcze polskie", "Silne światła zagrożeniem dla zwierząt", "Czy technika i cywilizacja to dobrodziejstwo ludzkości", "Historia ruchu ochrony przyrody w Polsce", "Sylwetki polskich propagatorów ochrony przyrody",
 • prowadzenie obserwacji fenologicznych,
 • prowadzenie obserwacji zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku,
 • rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów,
 • ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego najbliższej okolicy (np. z wykorzystaniem skali porostowej),
 • opracowanie monografii wybranego terenu zieleni,
 • wykonanie planu terenu zielonego znajdującego się wokół szkoły i wykorzystanie go w celach poznawczych,
 • wykonanie albumów np. "Ciekawe obiekty przyrodnicze naszej okolicy",
 • opracowanie mapy występowania pomników przyrody na terenie gminy,
 • wykonanie monografii "Moje ulubione drzewo",
 • realizacja projektów np. na temat "Odpadów",
 • utrzymanie kącika przyrody, biblioteczki przyrodniczej, videoteki, i t.p.,
 • pokaz: jak można zrobić karmniki z tłuszczu i nasion?,
 • wykonanie i zawieszenie karmników w najbliższym przedszkolu lub domu rencisty,
 • wykonanie i zawieszenie budek lęgowych dla ptaków,
 • zbieranie pieniędzy, kocy i karmy dla Schroniska dla zwierząt,
 • udział w "Wigilii dla zwierząt" - zbiórka pieniędzy na leki dla zwierząt będących w Schronisku,
 • dokarmianie bezdomnych psów i kotów,
 • sadzenie drzew w ramach akcji: "Każda klasa ma swoje drzewo", "Pierwszaku posadź drzewo", "Drzewko gimnazjalisty",
 • przygotowanie i udział w konkursach klasowych międzyklasowych i międzyszkolnych np. na plakat, plakietkę, gazetkę z okazji "Dnia Ziemi", "Dnia ochrony środowiska" lub na artykuł, wiersze i rysunki na dany temat,
 • organizowanie wystaw np. "Zdrowa żywność", "Opakowania ekologiczne", "Moje przyrodnicze hobby" oraz wystaw muszli, suchych bukietów, grzybów, znaczków pocztowych o tematyce przyrodniczej, albumów przyrodniczych, zielników, czasopism i książek przyrodniczych,
 • udział w wyjazdowych warsztatach ekologicznych do ciekawych obiektów przyrodniczych na terenie naszego województwa,
 • włączenie się do akcji i imprez proponowanych i realizowanych przez urzędy i inne niż Liga organizacje, mające na celu edukację ekologiczną,
 • włączenie się do Kampanii Niezapominajkowej
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Joomla Templates by JoomlaShack