Vintage

Something Different for Joomla

Cele LOP PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.11.2012.

Celem Ligi jest:

  1. Kształtowanie wrażliwości człowieka a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.

  2. Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu  i przyszłemu pokoleniu.

  3. Zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome odtwarzanie jak też pomnażanie zasobów przyrody żywej, nieożywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego;

  4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:

a /utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

b/ zachowanie różnorodności biologicznej,

c/ zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

d/ zapewnienie ciągłości  istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami poprzez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu,

e/ ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrona drzew i krzewów,

f/ utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanu gatunków,

g/ ochronę krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.

 

  1. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.

  2. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.

  3. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz  kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Joomla Templates by JoomlaShack